Archief voor de ‘Uncategorized’ Categorie

Het anti-pestbeleid?

Geplaatst: 16 april 2013 in Uncategorized

Een goed anti-pestbeleid is een beleid dat consequent wordt toegepast en vertrouwd aanvoelt. Affiches, pagina over pesten op de website van de school, groepswerken, toneelstukken, workshops,… zijn voor uw leerlingen een belangrijke “opfrisser”.

Een geschreven versie van dit beleid is best ten alle tijden beschikbaar voor alle betrokkenen:
leerlingen, toekomstige leerlingen, ouders, leerkrachten,…
Uw school laat best ook voldoende ruimte voor feedback. De leerlingen leven dag in dag uit op school en zij weten het beste hoe het anti-pestbeleid aanvoelt en of er bepaalde facetten van het beleid zijn die aangescherpt moeten worden.
Uiteraard zorgt het beleid voor voldoende steun voor zowel omstanders, kinderen die pestgedrag vertonen en gepesten. Niemand mag in de kou blijven staan.

Het beleid moet uiteraard ook regelmatig geëvalueerd en indien nodig bijgeschaafd worden.

Pestenopschool.be kan u steeds assisteren bij het opstellen van een degelijk anti-pestbeleid.
We kunnen er samen ook voor zorgen dat uw huidige beleid nog efficiënter wordt.

Onze workshops en infosessies voor leerkrachten, leerlingen en ouders zijn dan weer de ideale manier een goede werking van het anti-pestbeleid te garanderen.

De workshop is ontwikkeld voor actieve, gemotiveerde klasgroepen uit de eerste, tweede en derde graad van het secundair onderwijs. De workshop is ideaal voor scholen die op een positieve en actieve manier willen werken rond pesten.

In de eerste plaats zullen gepeste jongeren gemotiveerd worden om hun schaamte opzij te zetten en te praten over de negatieve energie die zij ervaren van andere jongeren. Verder krijgen zij ook praktische en haalbare tips en adviezen om op een positieve manier om te gaan met deze negatieve energie.

Uiteraard besteed ik ook de nodige aandacht aan jongeren die pestgedrag vertonen. Zij worden geïnspireerd en geprikkeld om hun gedrag over een nieuwe, positieve boeg te gooien en hun eigen dromen na te streven.
Ze zullen leren hoe zij hun energie vanaf nu op een correcte, aangename manier te gebruiken.