Post Tagged ‘pesten op school’

De workshop is ontwikkeld voor actieve, gemotiveerde klasgroepen uit de eerste, tweede en derde graad van het secundair onderwijs. De workshop is ideaal voor scholen die op een positieve en actieve manier willen werken rond pesten.

In de eerste plaats zullen gepeste jongeren gemotiveerd worden om hun schaamte opzij te zetten en te praten over de negatieve energie die zij ervaren van andere jongeren. Verder krijgen zij ook praktische en haalbare tips en adviezen om op een positieve manier om te gaan met deze negatieve energie.

Uiteraard besteed ik ook de nodige aandacht aan jongeren die pestgedrag vertonen. Zij worden geïnspireerd en geprikkeld om hun gedrag over een nieuwe, positieve boeg te gooien en hun eigen dromen na te streven.
Ze zullen leren hoe zij hun energie vanaf nu op een correcte, aangename manier te gebruiken.